Kunskap! Vad ska vi med det till?

Under flera årtionden har pedagoger och psykologer hävdat att det är viktigt att träna arbetsminnet på olika sätt. Det har dock inte kunnat dokumenteras att detta har varit framgångsrikt. Man har bara tagit för givet att det är nyttiga övningar man har sysslat med.

Kanske är det en dröm om att kunna uppfostra någon slags supermänniskor eller också är det bara för att någon, någon gång har sagt att man kan träna upp arbetsminnet.

Det kan också handla om ett mycket ödesdigert missförstånd av forskningsresultat som bl. a. Torkel Klingberg på KI kom fram till vid mycket laboratoriemässiga försök.

Han lyckades under dessa exceptionella förhållanden förbättra arbetsminnet med ca: 10-15%.

Med tanke på att arbetsminnet från början är mycket begränsat, är 10-15% näst intill försumbart och om man dessutom betänker att denna förbättring i stort sett var borta efter en kortare tid utanför laboratoriemiljön, kan vi nog tryggt sluta oss till att vi har fått det arbetsminne vi har och det får vi nog finna oss i.

Sentida hjärnforskning har dessutom visat att det så kallade ”arbetsminnet” egentligen inte är ett minne utan en process där projektioner mellan pannloben och olika sinneskortex hålls igång av de så kallade hjärnvågorna. Stabiliteten i den här processen är kanske att betrakta som koncentration och antalet projektioner som kan hållas igång skulle kunna vara det vi kallar för arbetsminnet. Detta antal är emellertid mycket litet knappast mer är 2-3 projektioner.

Den här processen är en medfödd förmåga som alla har mer eller mindre av. Många anser att procesens effektivitet är det som avgör mäniskans kognitiva förmåga och intelligens.

Det är här memorerad kunskap av olika slag som vi lagrar i långtidsminnet blir väldigt viktig. Här finns praktiskt taget inga begränsningar. Här kan vi plugga in fakta. Vi kan knyta fakta till andra fakta och förstå och därefter memorera dessa samband som konceptuell kunskap. Vi kan lära oss steg i en procedur som vi genom tillämpning lär oss och som då blir till proceduriell kunskap. Vi kan t o m memorera rutiner för hur vi ska kunna lagra saker i vårt eget långtidsminne. Allt det här förbättrar arbetsminnets förmåga att göra ett bra jobb. I långtidsminnet finns ju då en massa ”halvfabrikat”; sådant som vi redan tidigare tänkt ut och lagrat eller tränat in. Dessa, i långtidsminnet lagrade, faktakunskaper och kompetenser kan vi knyta samman med färsk information i den tankeprocess, som vi populärt kallar arbetsminnet, och vips har vi utfört en komplicerad tankeoperation utan att överbelasta vår begränsade tankeförmåga.

”Allt som vi vuxna tycker är tråkigt ska vi naturligtvis inte utsätta barnen för.”

”Inte ska vi tvinga dem att sitta framför läxböcker och plugga en massa glosor eller räkna sida upp och sida ned för att drillas i mekanisk räkning. Det är naturligtvis jätteviktigt att vi underlättar deras skolarbete så att de t ex inte behöver skriva hela meningar när de ska beskriva vad som står i en text. Det räcker ju att de fyller i nyckelord som visar att de förstått textens innehåll. För att inte tala om algoritmer i matematiken. Det finns väl inte en människa som använder liggande stolen för att beräkna en division eller vertikal uppställning av multiplikation. Det finns ju räknare i varenda mobiltelefon. Och vad finns det för mening med att plugga in Europas huvudstäder och alla gamla mossiga årtal som vi vuxna var tvungna att lära oss?”

Naturligtvis ska våra barn göra allt det där!

Ingen kunskap av något slag kan förvärvas utan arbete och tar vi bort arbetet som syftar till att ge barnen kunskap kommer de inte att kunna memorera kunskap. I bästa fall får de den kunskap som vi kallar igenkännande, men knappast den kunskap som fungerar för att stödja komplicerade tankeprocesser.

Kunskapen är tankens bränsle!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s