Åsikter

Det ligger ett stort hot i att skaffa sig åsikter. De tar över och ockuperar mina tankar. De får mig att känna mig otrogen mot mina åsikter när jag lockas att lyssna på meningsmotståndare. Jag är ju i så stor utsträckning mina åsikter, inför mig själv och inför andra. Jag vill ju veta mer, men mina åsikter spjärnar emot. Mer kunskap kan ju få mina åsikter att krackelera och hur går det då med mig, jag som är mina åsikter. Det gäller tydligen att se till att den kunskap jag tar till mig är “rätt” kunskap, annars riskerar jag ju att rasa i bitar. Men då blir jag ju hela tiden en mindre människa. Mina åsikter förminskar mig. Men om jag gör mig av med mina åsikter blir jag ju ingenting…